Skip to main content

Workshop: Verkenning naar Zin

Zingeving is voor veel mensen een begrip waar niet direct een eenduidige omschrijving over kan worden gegeven. Diamant van Betekenis© kan een ondersteuning zijn in het geven van ‘taal’ aan het begrip zin- en betekenis. Het ‘vertalen’ van een abstract begrip als zingeving naar praktische behoeften en verlangens. Wat maakt mij op dit moment blij, gelukkig of dankbaar? Zingeving heeft te maken met dagelijkse praktische zin en ook met meer omvattende existentiële levensvragen en de diepere gronden van het bestaan zoals: Heeft het leven zin, is er leven na de dood?

Kortom, we hebben allemaal met zingeving te maken, beleven het allemaal anders en geven er allemaal een andere betekenis aan. Vaak kunnen we ons leven prima zelf inrichten op een manier die aansluit bij onze behoeften en verlangens. Soms lukt het ook niet vanzelf. Levensinsnijdende gebeurtenissen zoals, een overlijden, een geboorte van een kind, ontslag, het winnen van de loterij, een burn-out, ziek of zorgafhankelijk worden hebben een grote invloed. Dergelijke situaties doen ons beseffen hoe betrekkelijk het leven is en vragen juist dan om herbezinning.

Voor wie?  

  • Voor iedereen die persoonlijk dan wel beroepsmatig geïnteresseerd is naar zin, betekenisgeving, welzijn en geluk.
  • Voor mensen die openstaan voor zelfreflectie.

Wat ontvang je?

  • Je krijgt (in)zicht over het begrip zingeving aan de hand van 16 facetten van de Diamant van Betekenis.
  •  Je ontvangt helderheid over hoe je zingeving kunt vertalen naar werkbare behoeften en verlangens.
  • Je ontvangt een praktisch hulpmiddel voor jezelf en/of beroepsmatig gebruik.

Ontwikkelaars en Begeleiding: Arie Pieter Berkhof & Marieke Lips.

Onze missie: Zingeving bespreekbaar, (ver)werkbaar en praktisch toepasbaar maken! Diamant van Betekenis©  is een product van Opleidingsbureau Mensbeeld. Wij ondersteunen zorgorganisaties en verzorgen mensgerichte trainingen. Menselijke waarden spelen, juist in een periode van economische druk, een essentiële rol. Wanneer we een samenleving creëren waarin we alleen oog zouden hebben voor financieel gewin, zaken protocolleren en excelleren in status en individualistisch gewin, zou dit een verarming betekenen in het algemeen en de zorg voor kwetsbare en zwakkere mensen in onze samenleving in het bijzonder. Het goede doen, zorgzaam, mild en lief voor jezelf en de ander zijn. Waarden voor het creëren van een vruchtbare bodem waarin de community tot bloei kan komen.

Neem contact op

Ontdek hoe wij jou kunnen helpen met persoonlijke ontwikkeling

Wat anderen over ons zeggen

Voor Landgoed Rijckholt maken we al jaren gebruik van de kennis en mogelijkheden van Mensbeeld. Zowel in kleinere intervisie en supervisie groepjes, als in grotere groepen. Meerdaagse bijeenkomsten, maandelijkse bijeenkomsten en eenmalige sessies. Onze ervaring is dat collega's binnen een groepje extra verbinding voelen met elkaar en dit blijft ook na de bijeenkomsten zo en dat is bijzonder. In alle lagen van de organisatie is het waardevol en leerzaam. Je leert je collega's beter kennen en daarnaast vergaar je gerichte kennis op je eigen handelen, maar ook in combinatie met omgang van onbegrepen gedrag van onze bewoners.

Paulien Koenraadt, HR functionarisLandgoed Rijckholt

Voor Bergweide is spiritualiteit en zingeving van wezenlijk belang. Al jaren verzorgen ze trainingen, videoreflectie, begeleiden ze onze coaches en ondersteunen ze ons in de belevingsgerichte rapportage. Arie begrijpt dat belevingsgericht werken in alle lagen van de organisatie er toe doet: belevingsgericht zorgen, belevingsgericht leidinggeven, belevingsgericht managen en belevingsgericht besturen. Mensbeeld helpt ons om belevingsgericht werken vanuit zingeving en spiritualiteit, op een hoger level te tillen!

Monique Ekers, manager zorgBergweide

Een mooie manier om te ervaren waar iemand met dementie tegen aanloopt. Het laat je nadenken over wat dementie met iemand doet en hoe je hier als betrokkene het beste mee om kunt gaan. Ook de nabespreking is een waardevolle aanvulling op wat je meemaakt.

Heleen Visser, mantelzorg consulenteStichting Welzijn Alblasserdam

Maak kennis met onze opleidingen

Trainingen en advies

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Persoonlijke ontwikkeling

Benieuwd wat wij voor jou persoonlijk kunnen betekenen?