Skip to main content

Video reflectie

De kracht van VideoReflectie zit voor een groot deel in het stapsgewijs bewust worden door letterlijk te kijken naar jezelf, naar collega’s en de interactie met de ander. Dit alles is vooral gericht op wat er goed gaat in het contact! We noemen dit een geslaagd contactmoment. Het ‘op afstand’ naar de beelden kijken, biedt ruimte om letterlijk meer oog te krijgen voor de (kwetsbare) ander. In de nabespreking kijken we samen naar wat er op het spel staat en wat je gedrag bijdraagt aan een zin- en betekenisvol contact. Hiervoor maken we gebruik van de RefelctieWijzer© een handzame waaier met daarop het contactritueel waar een geslaagd contactmoment uit bestaat. Deze waaier is te vinden in onze webwinkel. VideoReflectie is een privacygevoelige methode en natuurlijk doen we dit keurig binnen de richtlijnen van de AVG en privacy eisen. Het resultaat is dat medewerkers leren samen in ‘dezelfde taal’ te spreken en zich bewuster te worden van het eigen aandeel in het contact met de bewoner. Het gebruik van een camera is een confronterend middel. Het terugkijken en horen vinden we vaak raar. Gedurende de hele werkwijze staan veiligheid, vertrouwen en verbinding centraal. Daarom werken we tijdens de videoanalyse in kleine groepjes en richten we ons vooral op wat er goed gaat in het contact. En ook niet onbelangrijk, na afloop wissen we al het beeldmateriaal. Onze ervaring is dat medewerkers het leerzaam vinden en door de nabespreking over waarden en behoeften, er ook meer zelfvertrouwen en trots ontstaat!

Neem contact op

Ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen met traingen en advies

Wat anderen over ons zeggen

Voor Landgoed Rijckholt maken we al jaren gebruik van de kennis en mogelijkheden van Mensbeeld. Zowel in kleinere intervisie en supervisie groepjes, als in grotere groepen. Meerdaagse bijeenkomsten, maandelijkse bijeenkomsten en eenmalige sessies. Onze ervaring is dat collega's binnen een groepje extra verbinding voelen met elkaar en dit blijft ook na de bijeenkomsten zo en dat is bijzonder. In alle lagen van de organisatie is het waardevol en leerzaam. Je leert je collega's beter kennen en daarnaast vergaar je gerichte kennis op je eigen handelen, maar ook in combinatie met omgang van onbegrepen gedrag van onze bewoners.

Paulien Koenraadt, HR functionarisLandgoed Rijckholt

Voor Bergweide is spiritualiteit en zingeving van wezenlijk belang. Al jaren verzorgen ze trainingen, videoreflectie, begeleiden ze onze coaches en ondersteunen ze ons in de belevingsgerichte rapportage. Arie begrijpt dat belevingsgericht werken in alle lagen van de organisatie er toe doet: belevingsgericht zorgen, belevingsgericht leidinggeven, belevingsgericht managen en belevingsgericht besturen. Mensbeeld helpt ons om belevingsgericht werken vanuit zingeving en spiritualiteit, op een hoger level te tillen!

Monique Ekers, manager zorgBergweide

Een mooie manier om te ervaren waar iemand met dementie tegen aanloopt. Het laat je nadenken over wat dementie met iemand doet en hoe je hier als betrokkene het beste mee om kunt gaan. Ook de nabespreking is een waardevolle aanvulling op wat je meemaakt.

Heleen Visser, mantelzorg consulenteStichting Welzijn Alblasserdam

Maak kennis met onze opleidingen

Trainingen en advies

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Persoonlijke ontwikkeling

Benieuwd wat wij voor jou persoonlijk kunnen betekenen?