Skip to main content

Heel de mens in beeld

Hoe sluiten we aan en stemmen we af op de (kwetsbare) ander?

Wanneer je zelf zorgafhankelijk zou worden en hulp nodig hebt, zou je willen dat de ander rekening zou houden met je karakter, gewoonten, eigenaardigheden en levensstijl. Vaak lukt het zorgverleners goed om degene die zorg nodig heeft ‘in kaart te brengen’, door vragen te stellen over levensloop, wensen en voorkeuren. Wanneer iemand afhankelijk is van zorg heeft dit invloed op de autonomie, één van de 16 facetten rondom zingeving. Mensbeeld ondersteunt in het in kaart brengen van zingeving, welzijn, wensen en behoeften. Wij trainen medewerkers in het voeren van intakegesprekken aan de hand van de 16 facetten en oefenen in gespreksvoering rondom lastige thema’s zoals sexualiteit, rouw en verlies. Soms durven medewerkers geen vragen te stellen, omdat ze de juiste woorden niet weten. De handelingsverlegenheid kunnen we opheffen door te oefenen. Vaak ontdekken medewerkers dat ze al veel kunnen betekenen door alleen maar te luisteren én dat je geen antwoorden hoeft te hebben. Een mooie bijvangst is dat het praten over zin- en geluk, aan de hand van de 16 facetten, ook iets met de medewerker persoonlijk doet. Stil staan bij persoonlijke waarden en zin, draagt bij aan (werk)geluk! Ook het omzetten van wensen in doelen en deze praktisch vertalen naar aandacht en activiteiten, zijn vaardigheden waar Mensbeeld expertise in heeft ontwikkeld. Wij dagen medewerkers uit om buiten de gevestigde kaders te denken én te ondernemen!

Ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen met traingen en advies