Skip to main content

Ondersteuning en ontwikkkeling

Tijd voor zin!

Onze ondersteuning en de persoonlijke ontwikkeling zijn in de kern allemaal terug te leiden naar zingeving, geluk en verlangens. Of het nu gaat over het aansluiten op de wensen, behoeften en het welzijn van de (kwetsbare) mens, of in de coaching van het eigen (werk)geluk. Het vraagt verkenning en inzicht naar betekenisgeving. Mensbeeld heeft zingeving ondergebracht in 16 facetten, waar ieder mens betekenis aan ontleent. Een van deze facetten is Liefde & Intimiteit. Een thema waar ieder mens, ongeacht leeftijd of situatie, behoefte aan heeft óf ooit heeft gehad. Onze missie: Zingeving bespreekbaar, (ver)werkbaar & praktisch toepasbaar maken!

  • Bespreekbaar: via de 16 facetten geven we taal aan het reflecteren naar zin en geluk.
  • Verwerkbaar: wanneer er thema’s “op z’n plaats vallen”, kan dit vragen om herbezinning en zicht geven op patronen en gedrag.
  • Werkbaar: de materialen die we hebben ontwikkeld zijn toegankelijk op individueel niveau en als werkbaar instrument bruikbaar op groepsniveau.
  • Praktisch toepasbaar: de 16 facetten nodigen uit tot het maken van bewuste keuzes. Dit draagt bij aan persoonlijke zin & geluk van jezelf en dat van de (kwetsbare) ander.

Wij gebruiken de 16 facetten als kompas: wat staat er bij de ander op het spel? Het geeft ook taal aan gedrag, door te reflecteren vanuit behoeften en (onvervulde) verlangens. Het ondersteunt in bewustwording. Het geeft uitzicht op wat je zelf kunt doen en kunt bereiken voor het ervaren van een betekenisvol leven. We maken onder meer gebruik van psychologische inzichten van Finse filosoof Frank Martela. Theorie beklijft beter in ons brein wanneer we ook ‘in beweging’ zijn, onze aanpak is speels en interactief. Krijg je er al ZIN in?

Neem contact op

Ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen met traingen en advies