Video Interactie

De kracht van Video Interactie zit voor een groot deel in het stapsgewijs bewust worden door letterlijk te kijken naar jezelf, naar collega’s en de interactie met de bewoner. Dit alles is vooral gericht op wat er goed gaat in het contact! We noemen dit een geslaagd contactmoment. Het ‘op afstand’ naar de beelden kijken, biedt ruimte om letterlijk meer oog te krijgen voor de bewoner en wat die nodig zou kunnen hebben van de zorgverlener. Natuurlijk alles binnen de richtlijnen van de AVG en privacy eisen.
Medewerkers leren samen in ‘dezelfde taal’ te spreken en worden zich bewuster van het eigen aandeel in het contact met de bewoner.
Het gebruik van een camera is een confronterend middel. Het terugkijken en horen vinden we vaak raar. Gedurende de hele werkwijze staan veiligheid, vertrouwen en verbinding centraal. Daarom werken we tijdens de videoanalyse in kleine groepjes en richten we ons vooral op wat er goed gaat in het contact. Onze ervaring is dat medewerkers het leerzaam vinden en er vaak ook meer zelfvertrouwen door krijgen!