Werken in een organisatie met een ziel
Als organisatie streeft u naar een omgeving waar uw medewerkers met passie en bezieling werken. Waar uw medewerkers trots zijn, gelukkig van worden en gedreven zijn hun talenten in te zetten. Het vraagt van een organisatie voortdurend alertheid over de vraag of een beslissing bijdraagt aan ‘goede en verantwoorde zorg’: de bedoeling.

De kern van onze ondersteuning is het optimaliseren van persoonlijk leiderschap. In het collectief opleiden van medewerkers of het oplossen van een interne organisatiecultuur, zoeken we naar complementaire onderlinge verbanden en zien we mens als geheel in de onderlinge samenhang tussen lichaam, geest, energie en ziel. We beogen mensen te leren denken in kansen en mogelijkheden en geloven in de kracht van verbinding en dialoog.

Het resultaat blijft iedere keer weer verrassend wanneer mensen samen in beweging komen en hun eigen creativiteit en kracht ontdekken. Wanneer het (weer) lukt betekenisvol te zorgen met compassie voor de kwetsbare medemens!