Mensgerichte zorg: heel de mens in beeld
Mensbeeld verstaat onder Mensgerichte zorg het aansluiten en afstemmen op de wensen, behoefte, leefstijl en beleving van de zorgafhankelijke mens, met als doel dat de ander zich gekend weet en gesteund voelt. Dit vraagt van iedere medewerker de kennis en kunde om zich aandachtig en toegewijd op de ander te betrekken. Leert zien wat er bij de ander op het spel staat van verlangens tot angst. Leert bovendien begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij als mens daarbij voor de ander kan zijn. We maken onder meer gebruik van theoretische principes uit de Presentietheorie, Belevingsgerichte benaderingen en Omgangskunde. Theorie beklijft beter in ons brein wanneer we ook ‘in beweging’ zijn. Dus zijn onze lessen speels en afwisselend. Wij verzorgen leerbijeenkomsten, opleidingen en workshopcarrousels voor professionals, mantelzorg en vrijwilligers.