Anders leren kijken

Op dit moment ondersteunen we circa 200 medewerkers, werkzaam in de ouderenzorg, via Video Interactie. Bij Video Interactie staat bewustwording van een geslaagd contactmoment centraal. Via het contactmethode leren medewerkers anders te kijken en worden zij zich bewuster van het eigen (positieve) aandeel in het contact met de zorgafhankelijke ander. Het gebruik van video is een leerzaam en confronterend middel. We werken daarom in kleine groepjes waarbij veiligheid, vertrouwen en respect voor privacy centraal staan. Bij het terugkijken van de beelden staan we vooral stil bij wat de medewerker goed doet. Door te leren benoemen en ‘taal geven’ aan wat je doet, kun je het bewust effectief inzetten op andere momenten. Het resultaat is een bewustere omgang, iets wat onbegrepen gedrag bij bewoners kan verminderen en meer werkplezier kan opleveren.