Werken in een organisatie met ziel
Als organisatie streeft u naar een omgeving waar uw medewerkers met passie en bezieling werken. Waar uw medewerkers trots zijn, gelukkig van worden en gedreven zijn hun talenten in te zetten. Het vraagt van een organisatie voortdurend alertheid over de vraag of een beslissing bijdraagt aan ‘goede en verantwoorde zorg’: de bedoeling.
De kern van onze ondersteuning is het optimaliseren van persoonlijk leiderschap. In het collectief opleiden van medewerkers of het oplossen van een interne organisatiecultuur, zoeken we naar complementaire onderlinge verbanden en zien we mens als geheel in de onderlinge samenhang tussen lichaam, geest, energie en ziel. We beogen mensen te leren denken in kansen en mogelijkheden en geloven in de kracht van verbinding en dialoog. Hetresultaat blijft iedere keer weer verrassend wanneer mensen samen in beweging komen en hun eigen creativiteit en kracht ontdekken. Wanneer het (weer) lukt betekenisvol te zorgen met compassie voor de kwetsbare medemens!
Dementie

Opleidingen in het verstevigen van kennis rondom dementie, leren door vaardigheden te oefenen en reflectie door mee te kijken op de werkvloer. Leren door bewust te worden van het eigen aandeel in het contact met mensen met dementie. Mensgericht werken vraagt om vaardigheden die sommige mensen van nature al in zich hebben, waardoor een contact onbewust juist goed verloopt. Door anders te kijken en taal te geven aan het goede verloop van een contact, leren wij vaardigheden aan waardoor het contact met iemand met dementie misschien net iets beter verloopt.

Het begrijpen van onbegrepen gedrag
Goede zorg geven aan kwetsbare mensen vraagt veel van medewerkers. Wie in de zorg werkt, krijgt te maken met onbegrepen gedrag, mensen die boos worden, naar huis willen, slaan of juist in zichzelf gekeerd zijn. In onze opleidingen rondom onbegrepen gedrag staan we stil bij de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn bij onbegrepen gedrag. Breinkennis over het gezonde en dementerende brein, ondersteunt begeleiders in de zorg om gedrag van mensen met dementie te begrijpen. Vanuit de kennis leren medewerkers praktische vaardigheden. Kennis, bewustwording, ervaringsgericht leren voelen, interactief en vooral door te kijken naar wat (nog) wél kan.
Video interactie
De kracht van Video Interactie zit voor een groot deel in het stapsgewijs bewust worden door letterlijk te kijken naar jezelf, naar collega’s en de interactie met de bewoner. Dit alles is vooral gericht op wat er goed gaat in het contact! We noemen dit een geslaagd contactmoment. Het ‘op afstand’ naar de beelden kijken, biedt ruimte om letterlijk meer oog te krijgen voor de bewoner en wat die nodig zou kunnen hebben van de zorgverlener. Natuurlijk alles binnen de richtlijnen van de AVG en privacy eisen. Medewerkers leren samen in ‘dezelfde taal’ te spreken en worden zich bewuster van het eigen aandeel in het contact met de bewoner. Het gebruik van een camera is een confronterend middel. Het terugkijken en horen vinden we vaak raar. Gedurende de hele werkwijze staan veiligheid, vertrouwen en verbinding centraal. Daarom werken we tijdens de videoanalyse in kleine groepjes en richten we ons vooral op wat er goed gaat in het contact. Onze ervaring is dat medewerkers het leerzaam vinden en er vaak ook meer zelfvertrouwen door krijgen!
Communicatie & Brainwork

Opleidingen in het verstevigen van kennis rondom dementie, leren door vaardigheden te oefenen en reflectie door mee te kijken op de werkvloer. Leren door bewust te worden van het eigen aandeel in het contact met mensen met dementie. Mensgericht werken vraagt om vaardigheden die sommige mensen van nature al in zich hebben, waardoor een contact onbewust juist goed verloopt. Door anders te kijken en taal te geven aan het goede verloop van een contact, leren wij vaardigheden aan waardoor het contact met iemand met dementie misschien net iets beter verloopt.