De mens met dementie

Talentontwikkeling:

 • Hoofd: visie op dementie, ziektebeelden, hersenkunde, theorieën en wetenschappelijke inzichten, feiten & cijfers, wet en regelgeving, moreel beraad & ethiek, (on)begrepen gedrag
 • Hart: afgestemd en verbonden, begrip- en liefdevol 
 • Lichaam: bewust gebruik van lichaamstaal door videofeedback   
 • Omgeving factoren van beïnvloeding, prikkelkunde, groepsprocessen, mantelzorg
 • Welzijn: zinvolle dagbesteding en het  gewone leven
 • Teamwork: communicatie, samenwerking, (tegen)overdracht, rollen en functies, stress versus werkplezier
 • Toetsbaar: meten = weten, Lean werkprocessen, bijsturen en borgen van het goede    

Hoogleraar Andries Baart; "Je kunt er pas vóór iemand zijn, wanneer je mét iemand bent". 

Deze uitspraak onderschrijven wij graag en daarvoor moet je wel weten wat dementie is, hoe het werkt, van perspectief kunnen wisselen en weten wat de feiten zijn. Je moet ook vaardig zijn, oefenen in het goede doen. Voor mensen met dementie is de wereld om hen heen vaak erg verwarrend. Afhankelijk van hoe wij met elkaar communiceren, onze afspraken nakomen, samenwerken en plezier uitstralen, zal de wereld voor hen meer geborgen voelen en geluksmomenten voortbrengen.    

Voor Wie?

 • Voor iedereen die op de één of andere manier betrokken is rondom dementie.
 • Op maat: professional, vrijwilliger en mantelzorg. 
 • Afgestemd: van beginnersniveau tot specialisatie

Praktische informatie:

 • Oriëntatiefase: verhelderen van de vraag en aansluiten op wat er al is.  
 • Ontwerpfase: talentontwikkeling op maat
 • Uitvoeringsfase: nulmeting, monitoren, bijsturen en doorpakken
 • Evaluatiefase en borgingsplan

Voorwaarden voor succes:

 • De organisatie committeert zich om de gestelde doelen in resultaten om te zetten.
 • Deelnemers zijn vooraf goed geïnformeerd, geënthousiasmeerd en er zijn voorwaarden gecreëerd om actief te kunnen deelnemen en naar de praktijk te kunnen vertalen.   
 • De bereidheid om te willen leren vanuit verbinding door je open te stellen en te ontvangen, met zelfrespect, met respect voor de ander en het groepsproces als geheel.

Coaches:

Het team van Mensbeeld bestaat uit deskundige, mensgerichte, soms confronterende maar altijd respectvolle mensen.  

Click hier voor meer informatie  Contactformulier

Click hier om terug te keren naar overzicht Zorg

Kaart
Opbellen
E-mail
Info